Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

 

WELKOM OP PALLIALINE

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen verwijzen we u naar de 'Algemene principes van palliatieve zorg'.

INHOUD

Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.

>> Overzicht richtlijnen 

NIEUW

februari 2018

Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV

oktober 2017

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Bijlage 'Meetinstrumenten'

maart 2017
Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

 

 

IN ONTWIKKELING

 

Op dit moment zijn onderstaande palliatieve richtlijnen in ontwikkeling:

  • Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (in autorisatie bij de betrokken verenigingen tot 6 aug 2018)
  • Ileus in de palliatieve fase (in autorisatie bij de betrokken verenigingen tot 20 aug 2018)
  • Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase (in commentaarfase tot 16 sept 2018, u kunt reageren via uw vereniging. Bekijk hier de PDF)
  • Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen (in commentaarfase tot 30 juni 2018, u kunt reageren via uw vereniging. Bekijk hier de PDF)

 

Meer informatie over richtlijnontwikkeling vindt u op de pagina 'richtlijnontwikkeling door IKNL'.

 

 

ENGELSTALIGE RICHTLIJNEN (English versions)

 

The guidelines Constipation, Delirium, Nausea and vomiting, Pain, Palliative sedation and Spiritual care are available in English on Oncoline

 

ANDERE INTERESSANTE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

  

APP VOOR PALLIATIEVE ZORG

 

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment.

- De app ondersteunt de (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

>> Lees meer 

 

Richtlijnenboek en Zakboekje 'Palliatieve zorg. Samenvattingen van symptoomrichtlijnen"

- Wij willen graag dat u kunt beschikken over de meest actuele richtlijnteksten. Het richtlijnenboek en het zakboekje bevatten deels verouderde informatie en zijn daarom niet meer te bestellen via de IKNL-webshop. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele richtlijnen. Voor bijbehorende samenvattingen kunt u de gratis app PalliArts raadplegen. Via de IKNL-webshop zijn samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden.

 

 

 app PalliArts

 

 

GRATIS ADVIES

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan en biedt de richtlijn geen oplossing? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos.

Consultatie palliatieve zorg 

SNEL NAAR....

 

 

... Hoe werkt Pallialine?

... Heeft u suggesties?

... Notificatieservice