Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

 

WELKOM OP PALLIALINE

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven.  Deze richtlijnen en meer informatie en onderwijsmateriaal rondom het onderwerp van de richtlijn, staan ook in de verschillende themapagina's op Palliaweb.

De richtlijnen op Pallialine zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. Ze zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen verwijzen we u naar de 'Algemene principes van palliatieve zorg'. Ook is er een kort filmpje op YouTube over richtlijnontwikkeling.

 

Voor ondersteunende informatie voor mensen die in de palliatieve fase terechtkomen verwijzen we u naar de website overpalliatievezorg.nl.

 

KWALITEITSKADER PALLIATIEVE ZORG

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Het kwaliteitskader is via de IKNL-webshop gratis te bestellen en te downloaden (ook in het Engels).

 

COVID-19 EN PALLIATIEVE ZORG

Vanwege de corona-uitbraak worden veel mensen op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met met COVID-19 besmetting kan informatie vinden op www.palliaweb.nl/covid19. De informatie is verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

INHOUD

Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.

>> Overzicht richtlijnen 

NIEUW

juni 2022

Richtlijn Palliatieve sedatie

april 2022

Richtlijn Obstipatie

maart 2022

Richtlijn Hik

Richtlijn Jeuk

Richtlijn Overmatig zweten

januari 2022

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met ALS

oktober 2021

Themapagina Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase op Palliaweb, t.v.v.

Richtlijn Mantelzorg 2009

september 2021

Richtlijn Palliatieve zorg bij COPD

met beslisboom op Palliaguide (login als gast)

september 2020

Beslisboom: Richtlijn pijn bij patiënten met kanker (in de palliatieve fase) op Oncoguide (login als gast)

 

 

IN ONTWIKKELING

 

Op dit moment zijn onderstaande palliatieve richtlijnen in ontwikkeling:

 • Angst
 • Complementaire zorg (handreiking)
 • Delier
 • Dementie
 • Depressie
 • Palliatieve zorg voor kinderen (omvat 17 richtlijnen)
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Parkinson
 • Proactieve zorgplanning (module)
 • Rouw
 • Slaapproblemen

Dit betreffen veelal revisies van bestaande richtlijnen palliatieve zorg die u op Pallialine kunt vinden. Meer informatie over de status van de richtlijn vindt u op de IKNL-website 'ontwikkeling richtlijnen'.

ANDERE INTERESSANTE PRODUCTEN EN DIENSTEN

SNEL NAAR....  

... Hoe werkt Pallialine?

... Heeft u suggesties?

... Notificatieservice

APP VOOR PALLIATIEVE ZORG

 

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment.

- De app ondersteunt de (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

>> Meer informatie op Palliaweb

 

Richtlijnenboek en Zakboekje 'Palliatieve zorg. Samenvattingen van symptoomrichtlijnen"

- Wij willen graag dat u kunt beschikken over de meest actuele richtlijnteksten. Het richtlijnenboek en het zakboekje bevatten deels verouderde informatie en zijn daarom niet meer te bestellen via de IKNL-webshop. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele richtlijnen. Voor bijbehorende samenvattingen kunt u de gratis app PalliArts raadplegen. Via de IKNL-webshop zijn samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden.

GRATIS ADVIES

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan en biedt de richtlijn geen oplossing?

Consulteer dan telefonisch een specialist op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee, adviseert u kosteloos en is 24/7 bereikbaar.

 

 

ENGELSTALIGE RICHTLIJNEN (English versions)

 

The guidelines Constipation, Delirium, Nausea and vomiting, Pain, Palliative sedation and Spiritual care are available in English on Oncoline

 

In the guideline summary 'Palliative care in heart failure' you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in heart failure’ (NYHA class III/IV).

This summary is based on the Dutch multidisciplinary guideline (Palliatieve zorg bij hartfalen, published February 2018).

 

The revised guideline Existential and Spiritual Aspects of Palliative Care [2018] is intended as a practical reference for all health care professionals who are engaged in providing palliative care. 

 

Based on the values, wishes and needs of patients and their family, the Netherlands Quality Framework for Palliative Care describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.