Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

 

WELKOM OP PALLIALINE

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen verwijzen we u naar de 'Algemene principes van palliatieve zorg'.

 

KWALITEITSKADER PALLIATIEVE ZORG

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Het kwaliteitskader is via de IKNL-webshop gratis te bestellen en te downloaden (ook in het Engels).

INHOUD

Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.

>> Overzicht richtlijnen 

NIEUW

september 2019

Eerste Beslisboom: richtlijn Ileus in de palliatieve fase [2018] op Oncoguide (login als gast)

Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht op www.iknl.nl

mei 2019

Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

november 2018

Ileus in de palliatieve fase

oktober 2018

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
mei 2019

Patiëntenbrochure Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV

 

 

IN ONTWIKKELING

 

Op dit moment zijn onderstaande palliatieve richtlijnen in ontwikkeling:

  • Palliatieve sedatie. De knelpunten in de zorg voor patiënt en naasten worden op dit moment geïnventariseerd. Hier ziet u de samenstelling van de richtlijncommissie.

  • Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen. De richtlijn is op 24 oktober 2018 ter autorisatie aangeboden aan de betrokken verenigingen. Bekijk hier de PDF van de richtlijn.

Meer informatie over richtlijnontwikkeling vindt u op de pagina 'richtlijnontwikkeling door IKNL'.

patientenversies richtlijnen

Van veel richtlijnen palliatieve zorg zijn patientenversies gemaakt. Deze vindt u op de pagina niet-meer-beter-worden van kanker.nl

 

ENGELSTALIGE RICHTLIJNEN (English versions)

 

The guidelines Constipation, Delirium, Nausea and vomiting, Pain, Palliative sedation and Spiritual care are available in English on Oncoline

 

In the guideline summary 'Palliative care in heart failure' you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in heart failure’ (NYHA class III/IV).

This summary is based on the Dutch multidisciplinary guideline (Palliatieve zorg bij hartfalen, published February 2018).

 

The revised guideline Existential and Spiritual Aspects of Palliative Care [2018] is intended as a practical reference for all health care professionals who are engaged in providing palliative care. 

 

Based on the values, wishes and needs of patients and their family, the Netherlands Quality Framework for Palliative Care describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.

 

ANDERE INTERESSANTE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

  

APP VOOR PALLIATIEVE ZORG

 

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment.

- De app ondersteunt de (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

>> Lees meer

 

Richtlijnenboek en Zakboekje 'Palliatieve zorg. Samenvattingen van symptoomrichtlijnen"

- Wij willen graag dat u kunt beschikken over de meest actuele richtlijnteksten. Het richtlijnenboek en het zakboekje bevatten deels verouderde informatie en zijn daarom niet meer te bestellen via de IKNL-webshop. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele richtlijnen. Voor bijbehorende samenvattingen kunt u de gratis app PalliArts raadplegen. Via de IKNL-webshop zijn samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden.

 

 

 app PalliArts

 

GRATIS ADVIES

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan en biedt de richtlijn geen oplossing? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos.

Consultatie palliatieve zorg 

SNEL NAAR....  

... Hoe werkt Pallialine?

... Heeft u suggesties?

... Notificatieservice