Naar www.iknl.nl
- Overigen > Mantelzorg
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd: 2009-07-08, Versie: 2.0, Verantwoording: Redactie Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk, Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - Aranda SK (2001)
Aranda SK, Hayman-White K. Home caregivers of the person with advanced cancer, an Australian perspective. Cancer Nursing 2001; 24: 300-307.
 
2 - Brajtman S (2003)
Brajtman S. The impact on the family of terminal restlessness and its management. Palliative Medicine 2003; 17: 454-460.
 
3 - Bröback G (2003)
Bröback G, Berterö C. How next of kin experience palliative care of relatives at home. European Journal of Cancer Care 2003; 12: 339-346.
 
4 - Broekhuis D. (2008)
Broekhuis D., Kuin Y, Verhagen CAHHVM, Vissers KCP, Prins JB. Mantelzorgers van oncologiepatiënten in de palliatieve fase; ervaren belasting en coping. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2008; 3: 69-75.
 
5 - Corbin JM (1985)
Corbin JM, Strauss A. Managing chronic illness at home: three lines of work. Qualitative Sociology 1985; 8: 224-247.
 
6 - Erikson E (2000)
Erikson E, Lauri S. Informational and emotional support for cancer patients. European Journal of Cancer Care 2000; 9: 8-15.
 
7 - Ekberg JY (1986)
Ekberg JY, Griffith N, Foxall MN. Spouse burnout syndrome. Journal of Advanced Nursing 1986; 11: 161-165.
 
8 - Francke AL (2000)
Francke AL, Willems DL. Palliatieve zorg vandaag en morgen; Feiten, opvattingen en scenario’s. Maarssen: Elsevier, 2000.
 
9 - Hagedoorn M (2000)
Hagedoorn M, Buunk BP, Kuijer RG, Wobbes T, Sanderman R. Couples dealing with cancer: role and gender differences regarding psychological distress and quality of life. Psycho-Oncology 2000; 9: 232-242.
 
10 - Hak T (2004)
Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. Huisarts & Wetenschap 2004; 11: 502-508.
 
11 - De Jong T (2002)
De Jong T, Eijck R. Het hart van de zorg: huisartsen moeten meer oog hebben voor problemen van de mantelzorgers. Medisch Contact 2002; 57: 896-898.
 
12 - Kremer M (2000)
Kremer M. Geven en Claimen; Burgerschap en informele zorg in Europees perspectief. Utrecht: NIZW, 2000.
 
13 - Kuin A (2004)
Kuin A, Courtens AM, Deliens L, Vernooij-Dassen MJEJ, Zuylen van L, Linden van der B, Wal van der G. Consultatieteams Palliatieve Zorg in Nederland: een nationaal evaluatieonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2004; 1: 4-10.
 
14 - Kuyper MB (1993)
Kuyper MB. Op de achtergrond; een onderzoek naar de problemen van partners van patiënten met een chronische ziekte (Dissertatie). Universiteit van Nijmegen; Amsterdam: Thesis, 1993.
 
15 - Kuyper MB (2004)
Kuyper MB. Grenzen? Partner van een chronisch zieke. Handboek voor psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Van Gorcum, 2004, 207-216.
 
16 - Larsson BW (2004)
Larsson BW, Larsson G, Carlson SR. Advanced home care: patient’s opinions on quality compared with those of family members. Journal of Clinical Nursing 2004; 13: 223-233.
 
17 - Lee C (2000)
Lee C. Family caregiving: a gender-based analysis of women’s experiences. Uit: Payne S en Ellis-Hill C. Chronic and Terminal Illness (eds). New perspectives on caring and carers. Oxford: Oxford University Press, 2000, pp 123-140.
 
18 - Milber A (2004)
Milber A, Strang P, Jakobsson M. Next of kin’s experience of powerlessness and helplessness in palliative home care. Supportive Care in Cancer 2004; 12: 120-128.
 
19 - Muijsenbergh van den M (2001)
Muijsenbergh van den M. Palliatieve zorg door de huisarts (Dissertatie). Universiteit van Nijmegen, 2001.
 
20 - Nicolaus S (2008)
Nicolaus S, Kuin Y, Verhagen S, Prins J. Mantelzorgers van oncologiepatiënten: ervaren belasting in de palliatieve fase en rouw na het overlijden. Gedragstherapie 2008; 41: 39-50.
 
21 - Nijboer C (1998)
Nijboer C, Tempelaar R, Sanderman R et al. Cancer and caregiving; the impact of the caregiver’s health. Psycho-Oncology 1998; 7: 3-13.
 
22 - Proot IM (2003)
Proot IM, Abu-Saad HH, Crebolder HFJM et al. Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing between burden and capacity. Scandinavian Journal of Caring Science 2003: 113-121.
 
23 - Rabow MW (2004)
Rabow MW, Hauwer JM, Adams J. Supporting family caregivers at the end of life. “They don’t know what they don’t know”. JAMA 2004; 4: 483-491.
 
24 - Rhodes P (1999)
Rhodes P, Shaw S. Informal care and terminal illness. Health and Social Care in the Community 1999; 1; 39-50.
 
25 - Rice AM (2000)
Rice AM. Sexuality in cancer and palliative care 2: Exploring the issues. International Journal of Palliative Nursing 2000; 9: 448-453.
 
26 - Rose K (2001)
Rose K. A longitudinal study of carers providing palliative care. Uit: Ed.Payne S en Ellis-Hill C (eds). Chronic and Terminal Illness; new perspectives on caring and carers. Oxford: Oxford University Press, 2001, 64-83.
 
27 - Spitter JA (1993)
Spitter JA, Alexander DA. Domiciliary care – a comparison of the views of terminally ill patients and their family caregivers. Palliative Medicine 1993; 7: 109-115.
 
28 - Timmermans JM (2001)
Timmermans JM, de Boer AH, Campen C van, de Klerk MMY. Vrij om te helpen: verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001.
 
29 - Timmermans JM (red (2003)
Timmermans JM (red.). Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003.
 
30 - Vaalburg AM (2000)
Vaalburg AM, Schippers A. Een open gesprek, indicatiestelling en mantelzorg. Utrecht: NIZW, 2000, pp 19-20.
 
31 - Velden van der LFJ (2006)
Velden van der LFJ, Francke AL, Hingstman L, Willems DL.Sterfte aan kanker en andere chronische aandoeningen. Kenmerken in 2006 en trends vanaf 1996. NIVEL
 
32 - Vernooij-Dassen M (2003)
Vernooij-Dassen M, Bottema B. Dilemma’s in de mantelzorg vanuit het perspectief van de huisarts. Uit: Knipscheer K. (red.). Dilemma’s in de Mantelzorg. Utrecht: NIZW, 2003, pp 115-121.
 
33 - Vincent J (2007)
Vincent J, Van den Muijsenbergh M, Lagro_Janssen T. Andere tijden, andere zorg. Man-vrouw verschillen in de plaats van overlijden. Huisarts en Wetenschap 2007; 50: 86-90.
 
34 - Visser G (2004)
Visser G. De rol en behoeften van mantelzorgers in de laatste levensfase. In: Bout J van den, Boelen PA, Enklaar J, Klaasen M, Bruntink R. (Red.). Handboek Sterven, Uitvaart en Rouw, aanvulling II 3.2. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2004.
 
35 - Visser G (2006)
Visser G. Mantelzorg in de palliatief terminale fase. Aanbevelingen voor ondersteuning van mantelzorgers. NIZW zorg, Den Haag: LEMMA BV, 2006.
 
36 - Vliet KP van (2003)
Vliet KP van, Oudenampsen DG, Flikweer MWM, Ak DJ. De stem van de mantelzorg in het indicatieproces. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2003: 75-78.
 
37 - Witkowski A (2004)
Witkowski A, Carlsson ME. Support group programma for relatives of terminally ill cancer patients. Supportive Care in Cancer 2004; 12: 168-175.