Naar www.iknl.nl
- Rondom levenseinde > Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd: 2010-04-22, Versie: 1.0, Verantwoording: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - Adams M (2003)
Adams M, Griffiths J, Hartogh den GA. Euthanasie: nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie, Levensbeëindigend handelen bij stervende niet aanspreekbare patiënten. Kampen: Kok, 2003;151:170.
 
2 - Arrondissementsrechtbank Amsterdam (2001)
Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 21 februari 2001, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2001/22 Levensbeëindiging zonder verzoek.
 
3 - Boly M (2008)
Boly M, Faymonville M-E, Schnakers C et al. Perception of pain in the minimally conscious state with PET activation: an observational study. Lancet Neurol 2008;7: 1013-1020.
 
4 - Commissie Aanvaardbaarheid LevensbeŽindigend handelen (CAL) KNMG (1997)
Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (CAL) KNMG. Medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten. Hoofdstuk 6: Patiënten in een vegetatieve toestand. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997.
 
5 - Crul BVM (2007)
Crul BVM, Legemaate J. Euthanasie en Coma. Medisch Contact 2007;10: 436-9.
 
6 - Gezondheidsraad: Commissie Vegetatieve toestand (1994)
Gezondheidsraad: Commissie Vegetatieve toestand. Patiënten in een vegetatieve toestand. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994, publikatie nr 1994/12.
 
7 - Haaxma R (2006)
Haaxma R. Neurologie en cognitie van gedrag in hoofdlijnen. Elsevier Gezondheidszorg, 2006.
 
8 - Hendriksen H (2003)
Hendriksen H. Euthanasie bij Comapatiënten, Medisch Contact 2003;52: 2050-1.
 
9 - Huisarts berispt na euthanasie op comateuze patiŽnt (2006)
Huisarts berispt na euthanasie op comateuze patiënt. Medisch Contact, 10 maart 2006.
 
10 - KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 (2009)
KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009. Utrecht, KNMG, januari 2009.
 
11 - Lavrijsen JCM (2003)
Lavrijsen JCM, Bosch van den JSG, Costongs LGP et al. Diagnostiek van vegetatieve toestand als basis voor medisch handelen op grens van leven en dood. Ned Tijdschr Geneesk 2003;5: 195-198.
 
12 - Laureys S (2004)
Laureys S, Owen AM, Schif ND. Brain function in coma, vegetative state, and related disorders. The Lancet Neurology 2004;3: 537-46.
 
13 - Legemaate J (2005)
Legemaate J. De zorgverlening rond het levenseinde. Een literatuurstudie naar begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen. Utrecht: KNMG, 2005: p. 40, p. 53.
 
14 - Majerus S (2005)
Majerus S, Gill-Thwaites H, Andrrews K et al. Behavioral evaluation of consciousness in severe brain damage. Uit: Progress in Brain Research 2005. Laureys S (Ed.). Elsevier 2005.
 
15 - Naalt van der J (2004)
Naalt van der J. Fysische diagnostiek – de Glasgow-comaschaal voor het meten van van bewustzijnsstoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;10: 472-6
 
16 - Posner JB (2007)
Posner JB, Saper CB, Schiff N et al. Diagnosis of Stupor and Coma. Fourth Edition. New York, Oxford University Press, 2007.
 
17 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2008)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2008, Den Haag, 2009: 16.
 
18 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2007)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2007, Den Haag, 2008: 16-18.
 
19 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2006)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2006, Den Haag, 2007: 20-22.
 
20 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2005)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2005, Den Haag, 2006: 19.
 
21 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2004)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2004, Den Haag, 2005: 16-17, 19-21.
 
22 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2003)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Jaarverslag 2003, Den Haag, 2006: 21-22.
 
23 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2002)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Jaarverslag 2002, Den Haag, 2003: 25-26
 
24 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2000)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Jaarverslag 2000, Den Haag, 2001: 17-18.
 
25 - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (1998)
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Jaarverslag 1998/1999, Den Haag, 2000: 13.
 
26 - Schoonheim-arrest (1984)
Schoonheim-arrest. Hoge Raad 27 november 1984, NJ 1985, 106.
 
27 - Van Oijen-arrest (2004)
Van Oijen-arrest. Hoge Raad 9 november 2004, LJN AP 1493.
 
28 - Wensing M (1998)
Wensing M, Weijden T, Grol van der R. Implementing guidelines and innovations in general practice: which interventions are effective. British Journal General Pract. 1998; 48: 991-997.