Naar www.iknl.nl
- Algemeen> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd 
Algemene principes van palliatieve zorg (3.1)   Consensus based   01-02-2017
Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding (1.0)   Consensus based   01-11-2017
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (1.0)   Evidence based   14-09-2017
Pijn bij kanker (2.0)   Evidence based   21-10-2016
Spirituele zorg - in ontwikkeling (2.0)   Evidence based   01-04-2016