Naar www.iknl.nl
- over deze site > Hoe werkt Pallialine?
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Hoe werkt Pallialine?

De navigatiestructuur binnen Pallialine is eenvoudig.

Bij richtlijn selectie kunt u kiezen tussen richtlijnen en overige documenten. De richtlijnen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.Enkele richtlijnen zijn in meerdere categorieën geplaatst omdat ze onder meerdere onderwerpen vallen (bv. depressie staat zowel bij psychosociaal als bij symptoomgebonden).

 

Wanneer u de categorie van uw keuze selecteert, verschijnt er in het rechterveld een overzicht van de beschikbare richtlijnen.
U maakt een keuze uit de richtlijnen uit het overzicht en u ziet vervolgens links de hoofdstukindeling van de richtlijn en rechts de inhoud. De hoofdstukken zijn (mogelijk) onderverdeeld in subhoofdstukken en paragrafen. Door op de verschillende hoofdstukken te klikken verschijnt dat onderdeel van de richtlijn waarin u geïnteresseerd bent.

Het is ook mogelijk om op een andere manier naar een (deel van de) richtlijn te navigeren, namelijk via de zoekmachine. Als u op zoeken klikt, kunt u binnen de gehele site of een bepaald onderdeel daarvan zoeken. U kunt ook zoeken middels het aanklikken van een trefwoord of zelf een zoekterm intypen. Ook kunt u deze zoekmogelijkheden combineren.  

Voorbeeld
Een huisarts is geïnteresseerd in de behandeling van depressie bij een patient in de palliatieve fase.

Zij klikt op de categorie 'symptoomgebonden', waarop het overzicht van de richtlijnen verschijnt. Vervolgens kiest de ze de richtlijn depressie (ook wanneer ze de categorie psychosociaal had geselecteerd, had zij de richtlijn depressie gevonden). Ze kan er ook voor kiezen om bij 'zoeken' een van de categorieën te selecteren en het trefwoord 'behandeling' te kiezen. Ook dan verschijnen er onderdelen van richtlijnen die aan deze zoekopties voldoen.


Printen/opslaan/e-mailen
Het is mogelijk om een pdf-versie van de richtlijn te printen, op te slaan of te mailen. Een papieren versie kan handig zijn als naslagwerk of bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens opleidingen. Wanneer u een richtlijn downloadt, kunt u aangeven dat u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van het verschijnen van nieuwe versies van een richtlijn.


Home
Door op het icoontje met het huisje te klikken gaat u terug naar de homepage. U kunt ook klikken op het Pallialine-logo.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met IKNL (t 088 234 60 00 / pallialine@iknl.nl).