Naar www.iknl.nl
- over deze site > Richtlijnontwikkeling door IKNL
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Richtlijnontwikkeling door IKNL

Richtlijnontwikkeling door IKNL

IKNL ontwikkelt, implementeert en evalueert al ruim twintig jaar richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg. Landelijke multidisciplinaire richtlijnwerkgroepen ontwikkelen en reviseren onder de regie en met ondersteuning van IKNL landelijke richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De professionals in deze werkgroepen worden gemandateerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. De richtlijnen die ze opstellen zijn multidisciplinair.

 

De richtlijnen voor de palliatieve zorg richten zich niet alleen op de oncologie, maar op alle patienten die palliatieve zorg nodig hebben. Afhankelijk van het onderwerp van de richtlijn wordt er een richtlijnwerkgroep samengesteld. De richtlijnwerkgroep ontwikkelt de nieuwe (versie van de) richtlijn voor de palliatieve zorg. 

 

Onderstaande palliatieve richtlijnen zijn nu in ontwikkeling:

 

  • Richtlijn Spirituele zorg in de palliatieve zorg
  • Richtlijn Ileus in de palliatieve fase
  • Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
  • Richtlijn Pijn in de palliatieve fase

Engelse vertalingen

Een aantal richtlijnen zijn vertaald in het Engels. U kunt deze richtlijnen raadplegen door in Oncoline rechtsboven op 'english' te klikken, dan komt u in het Engelstalige gedeelte van de website.

In de kolom links klikt u bij ‘Supportive care' op ‘Palliative care'.

 

PAZORI

Het platform palliatieve zorg richtlijnen (PAZORI) is eind 2013 opgericht en bestaat uit gemandateerde leden van beroepsverenigingen. Het adviseert IKNL bij richtlijnontwikkeling, - implementatie en -evaluatie. PAZORI is de brug naar de praktijk en vergroot zo de betrokkenheid en inzet van zorgprofessionals. Het platform signaleert knelpunten, prioriteert richtlijnonderwerpen, ondersteunt en verbetert richtlijnmethodiek. Daarnaast stimuleert het platform de integratie van palliatieve zorg in tumorspecifieke richtlijnen.