Naar www.iknl.nl
- over deze site > Over PalliArts
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Over PalliArts

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment.  De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

 

Landelijke informatie in PalliArts

IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts.

 

Nieuw: Palliatief formularium in PalliArts 

In november 2018 is er een nieuwe versie van de app gelanceerd waarin het palliatief formularium van prof.dr. Marieke van den Beuken is opgenomen. De tegel 'Medicatie/Tabellen' is hiervoor vervangen door ' Formularium'. Ook zijn er handige tools toegevoegd voor de compatibiliteit van medicatie in de pomp en voor het omrekenen van opioïden. 

Het formularium in de app gaat in op de medicamenteuze therapie en is bedoeld als praktische leidraad voor een snelle orientatie op en behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Van alle medicatie is opgenomen in welke doseringen en toedieningsvormen het verkrijgbaar is, welke interacties en bijwerkingen te verwachten zijn en ook bijzonderheden zoals het mogen openen van een capsule.

Gedurende de revisies van de richtlijnen palliatieve zorg wordt de inhoud van het formularium en de richtlijnen, waarin nu een minimale variatie is, verder op elkaar afgestemd. 

 

Regionale informatie in PalliArts

Participerende Netwerken Palliatieve Zorg, ondersteund door Fibula, verzorgen de informatie over het zorgaanbod in de regio, eventuele regionale transmurale afspraken en actuele informatie over beschikbare bedden in de hospices en palliatieve units.

 

Downloaden?

De app is is gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore). Voor downloaden op de iPad selecteer dan 'alleen iPhone' in de zoekfunctie.

Stuur eventuele feedback over PalliArts naar richtlijnen@iknl.nl

 

 

 

 

PalliArts is een initiatief van Marije Brull en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant, ontwikkeld in samenwerking met IKNL en deels gefinancierd door VGZ. Fibula ondersteunt dit initiatief. PalliArts is eigendom van IKNL.

 

In november 2018 is er een nieuwe versie van de app verschenen. Om hierover te beschikken moet u zelf actief de app updaten in de Google Play Store of in de App Store.

Meer informatie over het updaten van apps:

Voor Android

Voor Apple